Процедура № 5958 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 23.02.2022 39,992.07 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от обект № 2209от КЛФ - 2022 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2209 избк,бл,цр,кгбр 54 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 53 куб.м. 1030 куб.м. 153 куб.м. 1290 куб.м.