Процедура № 5981 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 28.02.2022 39,600.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временен склад до адрес на краен потребител в ТП „ДЛС Несебър“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2209 бл,цр,избк,кгбр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1800 куб.м. 0 куб.м. 1800 куб.м.