Процедура № 6 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Несебър 21.06.2016 24.06.2016 15,327.57 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДЛС НЕСЕБЪР" ОТ ПАКЕТ 1606-5 В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП "ДЛС НЕСЕБЪР" ПРОВЕДЕН НА 21.06.2016 ГОД.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1606-5 бл 78.31 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 35.20 куб.м. 113.51 куб.м.