Процедура № 6406 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 12.12.2022 76,217.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открита процедура
Предмет Добив на дървесина от обект № 2301 от КЛФ - 2023 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2301 чб, бб,мб, бл,цр,срлп,здб,шестил 42 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 921 куб.м. 896 куб.м. 0 куб.м. 1859 куб.м.