Процедура № 6441 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 15.12.2022 72,210.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открита процедура
Предмет Добив на дървесина от обект № 2304 от КЛФ - 2023 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2304 цр, бл,изгр 380 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 109 куб.м. 996 куб.м. 135 куб.м. 1620 куб.м.