Процедура № 6556 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 30.01.2023 244,818.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от обект № 2308 от КЛФ - 2023 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2308 чб, бб,бл,цр,срлп,кб,изгрн,грб,мждр,пл.ясен,пол.ясен,клен,избк,тпрл 324 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3036 куб.м. 3645 куб.м. 9 куб.м. 7014 куб.м.