Процедура № 6619 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 09.03.2023 136,640.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открита конкурс
Предмет Добив на дървесина от обект № 2312 от КЛФ - 2023 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2312 чб, бб,здгл,цр,гбр,бл,изгрн,тпрл,избк 619 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1666 куб.м. 736 куб.м. 0 куб.м. 3021 куб.м.