Процедура № 686 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Несебър 10.02.2017 35,000.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Открита процедура Доставка чрез покупка на 100 т. царевица на зърно за нуждите на ТП ДЛС "Несебър".

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.