Процедури

Процедура № 686 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 10.02.2017
Втора дата
Начална цена 35,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Доставка чрез покупка на 100 т. царевица на зърно за нуждите на ТП ДЛС "Несебър".

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.