Процедура № 734 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Несебър 16.02.2017 22,602.40 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Таен търг Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1702-1 дб 138.19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 138.19 куб.м.