Процедура № 836 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 17.03.2017 86,705.70 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Таен търг
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1701-1 бл. 547.66 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 547.66 куб.м.