slide

Процедури | ДЛС Несебър

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6811 ДЛС Несебър 27.09.2023 здгл,бб, 2312-7 Процедури за продажба на дървесина 10,440.28 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5897 ДЛС Несебър 05.01.2022 чб,бб,здгл 2208 Процедури за продажба на дървесина 24,230.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3781 ДЛС Несебър 02.01.2020 бл 1902-1 Процедури за продажба на дървесина 39,623.20 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3288 ДЛС Несебър 19.07.2019 чб Пакет № 1903-2 Процедури за продажба на дървесина 1,482.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2927 ДЛС Несебър 29.03.2019 бб,чб 1901-4 Процедури за продажба на дървесина 10,309.78 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2351 ДЛС Несебър 03.09.2018 гбр,клен,мждр,цр 1711-3 Процедури за продажба на дървесина 17,551.04 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1924 ДЛС Несебър 16.03.2018 бл. 1802-1; 1711-2 Процедури за продажба на дървесина 28,967.95 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1807 ДЛС Несебър 12.02.2018 бл 1801-1 Процедури за продажба на дървесина 100,502.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1584 ДЛС Несебър 30.11.2017 бл №1708-1 Процедури за продажба на дървесина 22,864.10 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1518 ДЛС Несебър 16.11.2017 бл 1711-1 Процедури за продажба на дървесина 40,326.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1458 ДЛС Несебър 23.10.2017 избк 1707-1 Процедури за продажба на дървесина 3,163.15 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1292 ДЛС Несебър 14.08.2017 чб 1706-1 Процедури за продажба на дървесина 10,307.55 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1142 ДЛС Несебър 26.06.2017 бл пакет № 1710-1 Процедури за продажба на дървесина 30,471.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
839 ДЛС Несебър 17.03.2017 бл. 1703-1 Процедури за продажба на дървесина 14,014.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
838 ДЛС Несебър 17.03.2017 дб 1702-2 Процедури за продажба на дървесина 50,054.60 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
836 ДЛС Несебър 17.03.2017 бл. 1701-1 Процедури за продажба на дървесина 86,705.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
734 ДЛС Несебър 16.02.2017 дб 1702-1 Процедури за продажба на дървесина 22,602.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
409 ДЛС Несебър 24.11.2016 30.11.2016 бл 1610-1 Процедури за продажба на дървесина 9,610.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
194 ДЛС Несебър 25.08.2016 30.08.2016 бл 1608-1 Процедури за продажба на дървесина 12,278.17 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6 ДЛС Несебър 21.06.2016 24.06.2016 бл 1606-5 Процедури за продажба на дървесина 15,327.57 лв. без ДДС