Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6212 ДЛС Несебър 21.07.2022 Открита процедура Профил на купувача
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от времененни складове находящи се на територията на ТП „ДЛС Несебър“ до гр.Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас , кК. Слънчев бряг - запад , промишлена зона, склад за дърва по чл.206 от ЗГ Виж пълна информация
6189 ДЛС Несебър 25.07.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 95,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на 80т. фуражна царевица на зърно, за подхранване на дивеча" с прогнозна максимална стойност до 95 000 лв., без ДДС, за нуждите на ТП ДЛС "Несебър" Виж пълна информация
6173 ДЛС Несебър 15.06.2022 Открита процедура Профил на купувача
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от времененни складове находящи се на територията на ТП „ДЛС Несебър“ до гр.Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас , кК. Слънчев бряг - запад , промишлена зона, склад за дърва по чл.206 от ЗГ Виж пълна информация
6172 ДЛС Несебър 15.06.2022 Открита процедура Профил на купувача
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от времененни складове находящи се на територията на ТП „ДЛС Несебър“ до гр.Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас , кК. Слънчев бряг - запад , промишлена зона, склад за дърва по чл.206 от ЗГ Виж пълна информация
Процедура № 6172 на ДЛС Несебър от 15.06.2022 е прекратена!
6043 ДЛС Несебър 21.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3034 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3094 куб.м.
чб
2202 Процедури за добив на дървесина 88,876.58 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от обект № 2202от КЛФ - 2022 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5981 ДЛС Несебър 28.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1800 куб.м. 0 куб.м. 1800 куб.м.
бл,цр,избк,кгбр
2209 Процедури за добив на дървесина 39,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временен склад до адрес на краен потребител в ТП „ДЛС Несебър“ Виж пълна информация
5963 ДЛС Несебър 24.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3034 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3094 куб.м.
чб
2202 Процедури за добив на дървесина 88,876.58 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от обект № 2202от КЛФ - 2022 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5962 ДЛС Несебър 24.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
152 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 282 куб.м. 471 куб.м. 22 куб.м. 927 куб.м.
чб,бб,мждр,гбр,изгрн,бл,цр,срлп
2201 Процедури за добив на дървесина 28,193.10 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от обект № 2201от КЛФ - 2022 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5958 ДЛС Несебър 23.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 53 куб.м. 1030 куб.м. 153 куб.м. 1290 куб.м.
избк,бл,цр,кгбр
2209 Процедури за добив на дървесина 39,992.07 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от обект № 2209от КЛФ - 2022 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5897 ДЛС Несебър 05.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
206 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 206 куб.м.
чб,бб,здгл
2208 Процедури за продажба на дървесина 24,230.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Несебър” от временен склад от ЛФ 2022 год. Виж пълна информация
5877 ДЛС Несебър 20.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
244 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 61 куб.м. 485 куб.м. 92 куб.м. 882 куб.м.
изгрн, бл, цр, гбр
2207 Процедури за добив на дървесина 27,996.64 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от обект № 2207от КЛФ - 2022 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5876 ДЛС Несебър 20.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
107 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 71 куб.м. 881 куб.м. 90 куб.м. 1149 куб.м.
изгр,бл,цр,гбр,срлп,мждр
2206 Процедури за добив на дървесина 35,703.10 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от обект № 2206от КЛФ - 2022 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5875 ДЛС Несебър 20.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 1149 куб.м. 67 куб.м. 1240 куб.м.
изгрн, бл, цр
2205 Процедури за добив на дървесина 38,145.33 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от обект № 2205от КЛФ - 2022 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5874 ДЛС Несебър 20.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 978 куб.м. 0 куб.м. 978 куб.м.
бл,цр,изгрн
2204 Процедури за добив на дървесина 29,907.24 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от обект № 2204от КЛФ - 2022 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5766 ДЛС Несебър 08.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
574 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 258 куб.м. 1676 куб.м. 161 куб.м. 2669 куб.м.
бл,изгрн,цр,грб,кгбр,клен,мждр,акация,избк,срлп
2203 Продажба на стояща дървесина на корен 235,718.54 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост по сортимент и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2022 година, от обект № 2203 – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Несебър”. Виж пълна информация
5722 ДЛС Несебър 29.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3034 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3094 куб.м.
чб
2202 Процедури за добив на дървесина 88,876.58 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от обект № 2202от КЛФ - 2022 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5721 ДЛС Несебър 29.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
152 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 282 куб.м. 471 куб.м. 22 куб.м. 927 куб.м.
чб,бб,гбр,мждр,гбр,цр,бл,срлп,изгрн
2201 Процедури за добив на дървесина 28,193.10 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от обект № 2201 от КЛФ - 2022 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5644 ДЛС Несебър 28.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 385 куб.м. 18 куб.м. 413 куб.м.
цр, бл, срлп
2113 Процедури за добив на дървесина 10,582.10 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина от обект № 2113 от КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър" Виж пълна информация
5551 ДЛС Несебър 08.09.2021 Покана до определени лица 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на резервни части за горска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС "Несебър" Виж пълна информация
5546 ДЛС Несебър 09.09.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,460.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана подготовка на почвата на площи за залесяване -20 дка. в отдел/подотдел 54"и" Виж пълна информация