Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1171 ДЛС Несебър 07.07.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
429 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 978 куб.м. 3606 куб.м. 194 куб.м. 5207 куб.м.
бл,цр,избк,чб,срлп,гбр,клен,мждр
обект № 1711, група №11 Процедури за добив на дървесина 102,911.43 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1711, група №11, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
1142 ДЛС Несебър 26.06.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
154.78 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 154.78 куб.м.
бл
пакет № 1710-1 Процедури за продажба на дървесина 30,471.80 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от пакет № 1710-1, находяща се на временни складове на територията на ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
1099 ДЛС Несебър 15.06.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
133 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 361 куб.м. 803 куб.м. 7 куб.м. 1304 куб.м.
бл,цр,гбр,здб,чб,бб,срлп,клен,мждр.
обект № 1709, група №9 Процедури за добив на дървесина 25,650.84 лв. без ДДС
Предмет: Процедура чрез договаряне за определяне на изпълнител за извършване на услуга - "добив на дървесина" от ДГТ за обект №1709,група №9 от КЛФ-2017 г. Виж пълна информация
1043 ДЛС Несебър 29.05.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
76 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 770 куб.м. 458 куб.м. 40 куб.м. 1344 куб.м.
бл,цр,гбр,здгл,чб,чдб
обект № 1708, група №8 Процедури за добив на дървесина 26,350.32 лв. без ДДС
Предмет: Процедура чрез договаряне за определяне на изпълнител за извършване на услуга - "добив на дървесина" от ДГТ за обект №1708,група №8 от КЛФ-2017 г. Виж пълна информация
937 ДЛС Несебър 11.04.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 769 куб.м. 160 куб.м. 0 куб.м. 931 куб.м.
изкбк,чб,бб,цр,мждр
обект № 1705, група №5 Процедури за добив на дървесина 17,980.32 лв. без ДДС
Предмет: Процедура чрез договаряне за определяне на изпълнител за извършване на услуга - "добив на дървесина" от ДГТ за обект №1705,група №5 от КЛФ-2017 г. Виж пълна информация
839 ДЛС Несебър 17.03.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
134.10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 134.10 куб.м.
бл.
1703-1 Процедури за продажба на дървесина 14,014.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина. Виж пълна информация
838 ДЛС Несебър 17.03.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
301.05 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 301.05 куб.м.
дб
1702-2 Процедури за продажба на дървесина 50,054.60 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина. Виж пълна информация
836 ДЛС Несебър 17.03.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
547.66 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 547.66 куб.м.
бл.
1701-1 Процедури за продажба на дървесина 86,705.70 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина. Виж пълна информация
783 ДЛС Несебър 07.03.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
133 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 361 куб.м. 803 куб.м. 7 куб.м. 1304 куб.м.
бл,цр,гбр,здб,чб,бб,срлп,клен,мждрн
Обект № 1709, група №9 Процедури за добив на дървесина 25,650.84 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1709, група №9, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
782 ДЛС Несебър 07.03.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
186 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 542 куб.м. 1838 куб.м. 35 куб.м. 2601 куб.м.
бл,цр,гбр,здб,чб,избс,срлп,клен,мждр,пл.ясен
Обект № 1710, група №10 Процедури за добив на дървесина 51,251.83 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1710, група №10, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
781 ДЛС Несебър 07.03.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
76 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 770 куб.м. 458 куб.м. 40 куб.м. 1344 куб.м.
бл,цр,гбр,здгл,чб,чдб
Обект №1708, група №8 Процедури за добив на дървесина 26,350.32 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1708, група № 8, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
780 ДЛС Несебър 07.03.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
199 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 26 куб.м. 2123 куб.м. 109 куб.м. 2457 куб.м.
бк,бл,цр,гбр,здб
Обект №1707, група №7 Процедури за добив на дървесина 48,620.91 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1707, група № 7, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
779 ДЛС Несебър 07.03.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
128 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 826 куб.м. 1225 куб.м. 23 куб.м. 2202 куб.м.
бк,чб,бл,цр,гбр,кгбр
Обект № 1706, група № 6 Процедури за добив на дървесина 43,052.03 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1706, група № 6, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
755 ДЛС Несебър 27.02.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 769 куб.м. 160 куб.м. 0 куб.м. 931 куб.м.
избк,чб,бб,цр,мждр
Обект № 1705, група № 5 Процедури за добив на дървесина 17,980.32 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ-обект № 1705, група № 5 от КЛФ 2017 г. Виж пълна информация
734 ДЛС Несебър 16.02.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
138.19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 138.19 куб.м.
дб
1702-1 Процедури за продажба на дървесина 22,602.40 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина. Виж пълна информация
686 ДЛС Несебър 10.02.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 35,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на 100 т. царевица на зърно за нуждите на ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
455 ДЛС Несебър 22.11.2016 25.11.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 487 куб.м. 0 куб.м. 487 куб.м.
цр,кгбр
1612 Процедури за добив на дървесина 10,227.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез договаряне за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1612, група № 12, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
454 ДЛС Несебър 22.11.2016 25.11.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 73 куб.м. 370 куб.м. 104 куб.м. 572 куб.м.
бл, цр, кггбр
1611 Процедури за добив на дървесина 12,012.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез договаряне за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1611, група № 11, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
431 ДЛС Несебър 05.12.2016 08.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 769 куб.м. 160 куб.м. 0 куб.м. 931 куб.м.
чб,бб,избк,цр,мждр
1705 Процедури за добив на дървесина 17,980.32 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1705, група № 5, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
430 ДЛС Несебър 28.11.2016 01.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
190 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 1091 куб.м. 172 куб.м. 1458 куб.м.
избк, бл, цр, здб, гбр
1704 Процедури за добив на дървесина 29,191.28 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1704, група № 4, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация