Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
429 ДЛС Несебър 28.11.2016 01.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
147 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16 куб.м. 501 куб.м. 28 куб.м. 692 куб.м.
бл,цр
1703 Процедури за добив на дървесина 13,916.26 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1703, група № 3, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
427 ДЛС Несебър 28.11.2016 01.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
375 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 41 куб.м. 440 куб.м. 189 куб.м. 1045 куб.м.
дб
1702 Процедури за добив на дървесина 21,661.26 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1702, група № 2, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
426 ДЛС Несебър 28.11.2016 01.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
443 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 53 куб.м. 490 куб.м. 80 куб.м. 1066 куб.м.
бл,цр
1701 Процедури за добив на дървесина 22,072.70 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1701, група № 1, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
409 ДЛС Несебър 24.11.2016 30.11.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30.6 куб.м. 101.6 куб.м.
бл
1610-1 Процедури за продажба на дървесина 9,610.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
400 ДЛС Несебър 15.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи Виж пълна информация
209 ДЛС Несебър 29.08.2016 01.09.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
83 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 578 куб.м. 1800 куб.м. 40 куб.м. 2501 куб.м.
бл, цр, дб, избк, гбр
№1610, група №10 Процедури за добив на дървесина 49,091.27 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1610, група № 10, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
194 ДЛС Несебър 25.08.2016 30.08.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
64.30 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 28.94 куб.м. 93.24 куб.м.
бл
1608-1 Процедури за продажба на дървесина 12,278.17 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
168 ДЛС Несебър 15.08.2016 18.08.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
238 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 32 куб.м. 1474 куб.м. 202 куб.м. 1946 куб.м.
избк, бл, цр, дб, гбр
№1609, група №9 Процедури за добив на дървесина 38,804.06 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1609, група № 9, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
98 ДЛС Несебър 22.07.2016 27.07.2016 отд. 158 "В" Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,775.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура, чрез открит конкурс с предмет: Механизирана подготовка на почвата за залесяване-20 дка в отдел/подотдел 158"В"-част, на територията на ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
27 ДЛС Несебър 23.06.2016 27.06.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
27 куб.м. 64 куб.м. 26 куб.м. 0 куб.м. 2168 куб.м. 2 куб.м. 2287 куб.м.
избк, срлп, здб, бл, цр, мждр, гбр
1607, група №7 Процедури за добив на дървесина 44,766.91 лв. без ДДС
Предмет: РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГИТЕ " ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА" ОТ ОБЕКТ 1607,ГРУПА №7 ОТ КЛФ-2016Г. В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП "ДЛС НЕСЕБЪР", ПРОВЕДЕНА НА 23.06.2016 ГОД. Виж пълна информация
6 ДЛС Несебър 21.06.2016 24.06.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
78.31 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 35.20 куб.м. 113.51 куб.м.
бл
1606-5 Процедури за продажба на дървесина 15,327.57 лв. без ДДС
Предмет: РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДЛС НЕСЕБЪР" ОТ ПАКЕТ 1606-5 В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП "ДЛС НЕСЕБЪР" ПРОВЕДЕН НА 21.06.2016 ГОД. Виж пълна информация