Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1867 ДЛС Несебър 27.02.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
493 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 579 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1072 куб.м.
бб,чб
обект 1803,група 3 Процедури за добив на дървесина 23,273.33 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1803, група 3. Виж пълна информация
1807 ДЛС Несебър 12.02.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
384.52 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 384.52 куб.м.
бл
1801-1 Процедури за продажба на дървесина 100,502.70 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1808-1. Виж пълна информация
1790 ДЛС Несебър 22.02.2018 Открита процедура 3,150.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана обработка на почва ( оран) на 50 дка за производство на земеделски култури за нуждите на ТП"ДЛС НЕСЕБЪР" Виж пълна информация
1670 ДЛС Несебър 05.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 35,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на 100 тона царевица на зърно за нуждите на ТП"ДЛС Несебър" за срок от 12 месеца Виж пълна информация
1662 ДЛС Несебър 04.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка,демонтаж,монтаж и баланс на 36бр.гуми за автомобилите,собственост на ТП"ДЛС Несебър",за срок 12 месеца Виж пълна информация
1584 ДЛС Несебър 30.11.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
138.81 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 138.81 куб.м.
бл
№1708-1 Процедури за продажба на дървесина 22,864.10 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1708-1. Виж пълна информация
1575 ДЛС Несебър 27.11.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
740 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 512 куб.м. 1386 куб.м. 182 куб.м. 2820 куб.м.
бл,цр,избк,чб,бб,здб,гбр
обект № 1801, група №1 Процедури за добив на дървесина 64,329.92 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1801, група 1. Виж пълна информация
1574 ДЛС Несебър 27.11.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
213 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 131 куб.м. 1207 куб.м. 212 куб.м. 1763 куб.м.
бл,цр
обект № 1802, група №2 Процедури за добив на дървесина 38,547.76 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1802, група 2. Виж пълна информация
1518 ДЛС Несебър 16.11.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
207.45 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 207.45 куб.м.
бл
1711-1 Процедури за продажба на дървесина 40,326.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина - пакет № 1711-1. Виж пълна информация
1458 ДЛС Несебър 23.10.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40.89 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 40.89 куб.м.
избк
1707-1 Процедури за продажба на дървесина 3,163.15 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1707-1. Виж пълна информация
1401 ДЛС Несебър 20.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,025.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, и Закона за лова и опазване на дивеча, за нуждите на ЮИДП, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Несебър”, в съответствие с техническата спецификация. Виж пълна информация
1398 ДЛС Несебър 25.09.2017 отд. 158 "В" Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,775.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на процедура чрез открит конкурс с предмет: Механизирана подготовка на почвата за залесяване - 20 дка в отдел/подотдел 158 "В"-част, на територията на ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
1382 ДЛС Несебър 19.09.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
323 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 190 куб.м. 513 куб.м.
дб, цр
№1711 Процедури за добив на дървесина 5,130.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за "товарене, транспортиране до тир станция и разтоварване на дървесина за нуждите на ТП ДЛС Несебър" Виж пълна информация
1372 ДЛС Несебър 07.09.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
429 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 978 куб.м. 3606 куб.м. 194 куб.м. 5207 куб.м.
бл,цр,избк,чб,срлп,гбр,клен,мждр
обект № 1711, група №11 Процедури за добив на дървесина 102,911.43 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на процедура чрез договаряне за извършване на услуга - добив на дървесина от обект № 1711, група №11 в ТП ДЛС "Несебър" Виж пълна информация
1317 ДЛС Несебър 14.09.2017 Открита процедура 80,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия. Виж пълна информация
1292 ДЛС Несебър 14.08.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
135.93 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 135.93 куб.м.
чб
1706-1 Процедури за продажба на дървесина 10,307.55 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1706-1. Виж пълна информация
1290 ДЛС Несебър 14.08.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
429 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 978 куб.м. 3606 куб.м. 194 куб.м. 5207 куб.м.
бл,цр,избк,чб,срлп,гбр,клен,мждр
обект № 1711, група №11 Процедури за добив на дървесина 102,911.43 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1711, група №11, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
1171 ДЛС Несебър 07.07.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
429 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 978 куб.м. 3606 куб.м. 194 куб.м. 5207 куб.м.
бл,цр,избк,чб,срлп,гбр,клен,мждр
обект № 1711, група №11 Процедури за добив на дървесина 102,911.43 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1711, група №11, в ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
1142 ДЛС Несебър 26.06.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
154.78 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 154.78 куб.м.
бл
пакет № 1710-1 Процедури за продажба на дървесина 30,471.80 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от пакет № 1710-1, находяща се на временни складове на територията на ТП ДЛС "Несебър". Виж пълна информация
1099 ДЛС Несебър 15.06.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
133 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 361 куб.м. 803 куб.м. 7 куб.м. 1304 куб.м.
бл,цр,гбр,здб,чб,бб,срлп,клен,мждр.
обект № 1709, група №9 Процедури за добив на дървесина 25,650.84 лв. без ДДС
Предмет: Процедура чрез договаряне за определяне на изпълнител за извършване на услуга - "добив на дървесина" от ДГТ за обект №1709,група №9 от КЛФ-2017 г. Виж пълна информация