slide

Процедури | ДЛС Несебър

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6628 ДЛС Несебър 17.03.2023 чб, бб,здгл,цр,гбр,бл,изгр,тпрл,избк 2315 Процедури за добив на дървесина 241,107.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6619 ДЛС Несебър 09.03.2023 чб, бб,здгл,цр,гбр,бл,изгрн,тпрл,избк 2312 Процедури за добив на дървесина 136,640.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6556 ДЛС Несебър 30.01.2023 чб, бб,бл,цр,срлп,кб,изгрн,грб,мждр,пл.ясен,пол.ясен,клен,избк,тпрл 2308 Процедури за добив на дървесина 244,818.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6522 ДЛС Несебър 19.01.2023 чб, бб,здгл,цр,гбр,бл,изгрн 2302 Процедури за добив на дървесина 71,782.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6442 ДЛС Несебър 15.12.2022 чб, бб,гбр,кн,кб,срлп,мждр,цр,бл,изгр 2305 Процедури за добив на дървесина 207,175.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6441 ДЛС Несебър 15.12.2022 цр, бл,изгр 2304 Процедури за добив на дървесина 72,210.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6440 ДЛС Несебър 15.12.2022 цр, бл,изгр 2303 Процедури за добив на дървесина 87,222.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6439 ДЛС Несебър 15.12.2022 чб, бб,здгл,цр,гбр,бл,изгр 2302 Процедури за добив на дървесина 71,782.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6406 ДЛС Несебър 12.12.2022 чб, бб,мб, бл,цр,срлп,здб,шестил 2301 Процедури за добив на дървесина 76,217.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6360 ДЛС Несебър 07.11.2022 бл, цр 2218 Процедури за добив на дървесина 26,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6043 ДЛС Несебър 21.03.2022 чб 2202 Процедури за добив на дървесина 88,876.58 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5981 ДЛС Несебър 28.02.2022 бл,цр,избк,кгбр 2209 Процедури за добив на дървесина 39,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5963 ДЛС Несебър 24.02.2022 чб 2202 Процедури за добив на дървесина 88,876.58 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5962 ДЛС Несебър 24.02.2022 чб,бб,мждр,гбр,изгрн,бл,цр,срлп 2201 Процедури за добив на дървесина 28,193.10 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5958 ДЛС Несебър 23.02.2022 избк,бл,цр,кгбр 2209 Процедури за добив на дървесина 39,992.07 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5877 ДЛС Несебър 20.12.2021 изгрн, бл, цр, гбр 2207 Процедури за добив на дървесина 27,996.64 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5876 ДЛС Несебър 20.12.2021 изгр,бл,цр,гбр,срлп,мждр 2206 Процедури за добив на дървесина 35,703.10 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5875 ДЛС Несебър 20.12.2021 изгрн, бл, цр 2205 Процедури за добив на дървесина 38,145.33 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5874 ДЛС Несебър 20.12.2021 бл,цр,изгрн 2204 Процедури за добив на дървесина 29,907.24 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5722 ДЛС Несебър 29.11.2021 чб 2202 Процедури за добив на дървесина 88,876.58 лв. без ДДС Профил на купувача