slide

Процедури | ДЛС Несебър

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5721 ДЛС Несебър 29.11.2021 чб,бб,гбр,мждр,гбр,цр,бл,срлп,изгрн 2201 Процедури за добив на дървесина 28,193.10 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5644 ДЛС Несебър 28.10.2021 цр, бл, срлп 2113 Процедури за добив на дървесина 10,582.10 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5283 ДЛС Несебър 26.04.2021 бл,цр,гбр 2112 Процедури за добив на дървесина 36,115.88 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5215 ДЛС Несебър 01.04.2021 бл,цр,гбр 2112 Процедури за добив на дървесина 36,115.88 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5213 ДЛС Несебър 01.04.2021 бл,цр,гбр,срлп,мждр, кгбр 2111 Процедури за добив на дървесина 39,696.57 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5146 ДЛС Несебър 15.03.2020 бл,цр,бб,гбр,срлп,избк,изгор 2109 Процедури за добив на дървесина 45,786.21 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5131 ДЛС Несебър 10.03.2021 изгр,цр,гбр,срлп,бл, 2107 Процедури за добив на дървесина 50,139.84 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5130 ДЛС Несебър 10.03.2021 цр, бл, гбр 2105 Процедури за добив на дървесина 65,666.99 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5129 ДЛС Несебър 05.03.2021 гбр,цр,бл 2102 Процедури за добив на дървесина 52,685.57 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5064 ДЛС Несебър 15.02.2021 цр,бл 2108 Процедури за добив на дървесина 38,699.78 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5063 ДЛС Несебър 15.02.2021 изгр,цр,гбр,срлп,бл, 2107 Процедури за добив на дървесина 50,139.84 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5062 ДЛС Несебър 15.02.2021 чб,изгрн, цр, бл, гбр, срлп 2106 Процедури за добив на дървесина 66,278.61 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5061 ДЛС Несебър 15.02.2021 цр, бл, гбр 2105 Процедури за добив на дървесина 65,666.99 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5028 ДЛС Несебър 08.02.2021 избк, цр, гбр. бл 2104 Процедури за добив на дървесина 45,513.43 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5017 ДЛС Несебър 01.02.2021 гбр,цр,бл 2102 Процедури за добив на дървесина 52,685.57 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4844 ДЛС Несебър 04.12.2020 гбр,цр,бл 2102 Процедури за добив на дървесина 52,685.57 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4843 ДЛС Несебър 04.12.2020 чб,бб,гбр,цр,бл,срлп,изгрн 2101 Процедури за добив на дървесина 60,123.98 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4791 на ДЛС Несебър от 26.11.2020 е прекратена!
4791 ДЛС Несебър 26.11.2020 ЧБ,ББ,ГБР,ЦР,БЛ 2102 Процедури за добив на дървесина 135,433.59 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4174 ДЛС Несебър 30.04.2020 изгр, цр, бл. 2006, група 6 Процедури за добив на дървесина 56,305.20 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4077 ДЛС Несебър 02.04.2020 изгр,цр,бл 2006 Процедури за добив на дървесина 56,305.20 лв. без ДДС Профил на купувача