slide

Процедури | ДЛС Несебър

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3746 ДЛС Несебър 23.12.2019 бл,чб,бб,цр,избк,гбр 2003 Процедури за добив на дървесина 73,166.75 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3745 ДЛС Несебър 23.12.2019 бл,чб,срлп,цр,гбр,избк,мждр,клен,бб,кпрс 2002 Процедури за добив на дървесина 94,396.06 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3744 ДЛС Несебър 23.12.2019 чб,бб, бл,чр,гбр 2001 Процедури за добив на дървесина 37,339.44 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2913 ДЛС Несебър 01.04.2019 чб,бб,бл,цр,гбр,избк,из.горун 1907 Процедури за добив на дървесина 93,038.09 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2912 ДЛС Несебър 01.04.2019 чб,вей.бор,бб,здгл,бл,цр,срлп,гбр,избк,из.горун 1906 Процедури за добив на дървесина 48,852.57 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2911 ДЛС Несебър 01.04.2018 бл,цр,чб,срлп,кгбр,мждр 1905 Процедури за добив на дървесина 67,009.59 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2910 ДЛС Несебър 01.04.2019 бл,цр,срлп,гбр,из.горун 1904 Процедури за добив на дървесина 68,431.32 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2902 ДЛС Несебър 25.03.2019 бл,чб,срлп,цр,гбр,избк,мждр,клен 1903 Процедури за добив на дървесина 103,980.66 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2606 ДЛС Несебър 14.12.2018 бл,чб,срлп,пл.ясен,гбр 1902 Процедури за добив на дървесина 42,540.92 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2605 ДЛС Несебър 14.12.2018 бл,чб,бб,цр,из.горун,гбр 1901 Процедури за добив на дървесина 53,239.81 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2160 ДЛС Несебър 19.06.2018 бл,чб,здб,избк,чб,кгбр,гбр,клен,мждр Процедури за добив на дървесина 49,150.07 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1903 ДЛС Несебър 12.03.2018 бл,чб,бб,здгл,мждр,пл.ясен,избк,цр,гбр,срлп,здб 1804 Процедури за добив на дървесина 70,272.24 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1895 ДЛС Несебър 07.03.2018 бл,чб,цр,здб,избк,мждр,гбр,клен,кгбр 1807 Процедури за добив на дървесина 74,094.51 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1894 ДЛС Несебър 07.03.2018 бл,чб,цр,здб 1806 Процедури за добив на дървесина 68,924.83 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1893 ДЛС Несебър 07.03.2018 бл,чб,избк,цр,гбр,бк,смърч 1805 Процедури за добив на дървесина 78,061.68 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1867 ДЛС Несебър 27.02.2018 бб,чб обект 1803,група 3 Процедури за добив на дървесина 23,273.33 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1575 ДЛС Несебър 27.11.2017 бл,цр,избк,чб,бб,здб,гбр обект № 1801, група №1 Процедури за добив на дървесина 64,329.92 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1574 ДЛС Несебър 27.11.2017 бл,цр обект № 1802, група №2 Процедури за добив на дървесина 38,547.76 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1382 ДЛС Несебър 19.09.2017 дб, цр №1711 Процедури за добив на дървесина 5,130.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1372 ДЛС Несебър 07.09.2017 бл,цр,избк,чб,срлп,гбр,клен,мждр обект № 1711, група №11 Процедури за добив на дървесина 102,911.43 лв. без ДДС