Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
400 ДЛС Несебър 15.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи Виж пълна информация