Обща информация

ДЛС Несебър

"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен
Държавно ловно стопанство „Несебър” е разположено по най-източните склонове на Стара планина (Еминска Стара планина) и хълмистите райони на юг от нея. Намира се на 400; км от столицата, като най-близките летища са в Бургас (на 40; км) и Варна (на 80 км). Характерни са плоските била с надморска височина 450 м и стръмните дерета, които предлагат средно тежки ловни маршрути.

Действащите лесо и ловоустройствен проекти са от 2009 г. Ловното стопанство е с площ 37160,3 ха. като държавна горска територия е 13397,8 ха. Средногодишното ползване в ДГТ е 26465 куб.м. стояща маса с клони. Предвидени площи за залесяване през десетилетието – 12,9 ха. Разсадниково производство - Държавно ловно стопанство – “Несебър” има дългогодишна традиция в разсадниковото производство. Стопанството разполага с два разсадника- “Поморие” и “Порой”. В тях можете да откриете голямо разнообразие от горски и декоративни фиданки и храсти за засаждане в паркове и дворове, за създаване на нови гори, за рекултивация на терени, за крайпътни залесявания и други.

Основните видове дивеч са: благороден елен, дива свиня, елен лопатар и сърна.

Среден годишен отстрел:
В стопанството средногодишно се отстрелват:
3 благародни елена 7 - 9 кг.;
80 диви свине 15 - 25 см.;
1 елен лопатар 2 - 2,5 кг.;
3 муфлона – 60 - 80 см.

Сред най-добрите трофеи, добити тук са:
Благороден елен – 220,47 по CIC
Дива свиня – 123,00 по CIC
Сърна – 123,55 по CIC
Муфлон – 196,80 по CIC
Елен лопатар – 157,86 по CIC

ДЛС “Несебър” разполага с ловен дом “Горска барака” с 5 стаи и 1 апартамент – 12 легла и механа, ловен дом „Несебър” – 9 стаи и 3 апартамента- 25 легла, ловен дом „Калината” с 2 стаи – 4 легла и механа и ловни заслони - “Кору чешма” и “Козлука”.

Ловното стопанство притежава богата природна и трофейна сбирка. Наред с ловните емоции предлага и туристически маршрути до световноизвестния морски курорт Слънчев бряг, Еминска Стара планина и старинния град Несебър, включен в листата на ЮНЕСКО.

Най чести контакти в работата си имаме с ЮИДП Сливен, РДГ-Бургас, РДВР-Бургас, ОУПБЗН-Бургас, ОбСЗГ – Несебър и Поморие.
ТП ДЛС "Несебър" има изготвен доклад за гори с висока консервационна стойност, който е на разположение на всички заинтересовани страни на http://dlsnesebur.uidp-sliven.com/gorska-sertifikaciya
cta-panel-image
news-panel-image
  • Денят на Земята в Детска градина "Калина Малина", гр. Несебър

    Държано ловно стопанство "Несебър" беше гост на празненството по случай Деня на Земята, 2024 г. в ДГ "Калина Малина".

  • Преглед на паднали рога от благороден елен, 2024 г.

    На 19.04.2024 г. Държавно ловно стопанство Воден - Ири Хисар" бе домакин на традиционното изложение - "Преглед на паднали рога от благороден елен".