slide

Процедури | ДЛС Несебър

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6811 ДЛС Несебър 27.09.2023 здгл,бб, 2312-7 Процедури за продажба на дървесина 10,440.28 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6628 ДЛС Несебър 17.03.2023 чб, бб,здгл,цр,гбр,бл,изгр,тпрл,избк 2315 Процедури за добив на дървесина 241,107.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6619 ДЛС Несебър 09.03.2023 чб, бб,здгл,цр,гбр,бл,изгрн,тпрл,избк 2312 Процедури за добив на дървесина 136,640.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6603 ДЛС Несебър 20.03.2023 бк, избк, цр, гбр, дб, чб, трп, бб, мжд, бл, кгбр, врб, см Открит конкурс №1 Дългосрочни договори 652,386.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6556 ДЛС Несебър 30.01.2023 чб, бб,бл,цр,срлп,кб,изгрн,грб,мждр,пл.ясен,пол.ясен,клен,избк,тпрл 2308 Процедури за добив на дървесина 244,818.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6522 ДЛС Несебър 19.01.2023 чб, бб,здгл,цр,гбр,бл,изгрн 2302 Процедури за добив на дървесина 71,782.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6442 ДЛС Несебър 15.12.2022 чб, бб,гбр,кн,кб,срлп,мждр,цр,бл,изгр 2305 Процедури за добив на дървесина 207,175.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6441 ДЛС Несебър 15.12.2022 цр, бл,изгр 2304 Процедури за добив на дървесина 72,210.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6440 ДЛС Несебър 15.12.2022 цр, бл,изгр 2303 Процедури за добив на дървесина 87,222.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6439 ДЛС Несебър 15.12.2022 чб, бб,здгл,цр,гбр,бл,изгр 2302 Процедури за добив на дървесина 71,782.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6406 ДЛС Несебър 12.12.2022 чб, бб,мб, бл,цр,срлп,здб,шестил 2301 Процедури за добив на дървесина 76,217.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6360 ДЛС Несебър 07.11.2022 бл, цр 2218 Процедури за добив на дървесина 26,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6212 ДЛС Несебър 21.07.2022 Открита процедура Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6189 ДЛС Несебър 25.07.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 95,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6173 ДЛС Несебър 15.06.2022 Открита процедура Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6172 на ДЛС Несебър от 15.06.2022 е прекратена!
6172 ДЛС Несебър 15.06.2022 Открита процедура Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6043 ДЛС Несебър 21.03.2022 чб 2202 Процедури за добив на дървесина 88,876.58 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5981 ДЛС Несебър 28.02.2022 бл,цр,избк,кгбр 2209 Процедури за добив на дървесина 39,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5963 ДЛС Несебър 24.02.2022 чб 2202 Процедури за добив на дървесина 88,876.58 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5962 ДЛС Несебър 24.02.2022 чб,бб,мждр,гбр,изгрн,бл,цр,срлп 2201 Процедури за добив на дървесина 28,193.10 лв. без ДДС Профил на купувача