slide

Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
387 ДЛС Несебър Доставка на един брой употребяван автомобил с висока проходимост за нуждите на ТП "ДЛС Несебър". 01.04.2016


366 ДЛС Несебър Доставка чрез покупка на 100 тона царевица на зърно за нуждите на ТП ДЛС Несебър, чрез борсова сделка 19.02.2016

Информация за изпълнение на договор за ОП.pdf /09.11.2016/
Плащания 09.11.2016 г..pdf /10.11.2016/
195 ДЛС Несебър „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДЛС Несебър“, 03.07.2015145 ДЛС Несебър Доставка на 100 тона концентриран фураж за нуждите на ДЛС Несебър 11.05.201575 ДЛС Несебър Информация по чл.44 ал.10 ДЛС НЕСЕБЪР 27.03.2015
74 ДЛС Несебър Информация плащания ДЛС Несебър 26.03.2015

плащания 28.06.2016.pdf /11.07.2016/
Плащания 10.08.2016 г..pdf /11.08.2016/
Плащания 14.10.2016 г..pdf /14.10.2016/
Плащания 09.11.2016г.pdf /10.11.2016/
инф.за плащане.pdf /12.01.2017/
45 ДЛС Несебър Доставка чрез покупка на горива,масла и консумативи за нуждите на ТП ДЛС Несебър 15.01.2015