slide

Заповеди | ДЛС Несебър

Заповеди на обшините Поморие, Руен и Несебър за забранените за паша горски територии
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДЛС Несебър
ЗАПОВЕД РД-10-10/07.04.2022 Г. ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН
Файл
Добавен
08.04.2022 / ДЛС Несебър
Заповед РД-10-08/08.03.2022Г. за настаняване или преместване на временен пчелин
Файл
Добавен
11.03.2022 / ДЛС Несебър
Заповед РД-10-1/12.01.2022 г. за безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин
Файл
Добавен
14.01.2022 / ДЛС Несебър