slide

Годишен план за ползване на дървесина | ДЛС Несебър

Допълнителен годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
23.05.2024 / ДЛС Несебър
Допълнителен годишен план за ползване на дървесина 2024г.
Файл
Добавен
15.03.2024 / ДЛС Несебър
Годишен план 2024г.
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДЛС Несебър
Годишен план за ползване на дървесина ТП ДЛС "Несебър" 2024г.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДЛС Несебър
Допълнителен годишен план за ползване на дървесина за 2023г.
Файл
Добавен
08.08.2023 / ДЛС Несебър
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДЛС 'НЕСЕБЪР' ЗА 2023Г.
Файл
Добавен
31.01.2023 / ДЛС Несебър
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2023 год на ТП ДЛС "Несебър"
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДЛС Несебър
Допълнителен годишен план за ползване на дървесина през 2022г .
Файл
Добавен
07.10.2022 / ДЛС Несебър
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2022г.
Файл
Добавен
29.08.2022 / ДЛС Несебър
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2022г.
Файл
Добавен
01.02.2022 / ДЛС Несебър
Годишен план за ползване на дървесина 2022 год.
Файл
Добавен
05.11.2021 / ДЛС Несебър
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2021 Г.
Файл
Добавен
11.11.2020 / ДЛС Несебър
Годишен план за ползване на дървесина за 2020г.
Файл
Добавен
30.01.2020 / ДЛС Несебър
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2020г. ТП 'ДЛС НЕСЕБЪР"
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДЛС Несебър
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДЛС Несебър" през 2019г.
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДЛС Несебър
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2018 ГОДИНА
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДЛС Несебър
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП " ДЛС НЕСЕБЪР" ЗА 2017Г.
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДЛС Несебър